آدرس کارخانه و دفتر مرکزی

تهران، شهرك صنعتي شمس آباد(بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه).بلوار بوستان، کارخانه استیم پاور

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۸۸۸۸۵۵

پشتیبانی ۲۴ ساعته: ۰۲۱۲۸۴۲۴۸۱۶

انتقادات و پیشنهادات: ۰۲۱۲۸۴۲۶۳۲۴