صنایع هواپیمایی

بسیاری از شرکتهای هواپیمایی برای شستشوی داخل و خارج هواپیما وهمچنین خطوط هواپیمایی و قطعات هواپیمایی از دستگاه کارواش بخار استفاده میکنند که از راندمان بالایی برخوردار است

تولیدکنندگان خودرو

کارواش خودروی صفر چالش های زیادی دارد تا بتواند رنگ خودرو را ایمن نگه دارد، ازین رو کارواش نانو بخار اتوماتیک توانسته نظر خودرو سازان را به خود جلب کند.