کارواش بخارشوی صنعتی تهران

شست و شوی کامل ماشین با بخارخشک و مرطوب و بدون آسیب رسانی به موتور و بدنه ماشین با کارواش بخارشوی صنعتی تهران ، تحویل در تهران و شهرستان ها