کاهش مصرف آب در کارواش

با دستگاه بخار شوی صنعتی استیم پاور تا ۹۵٪ در مصرف خود صرفه جویی کنید. شستشوی بخار باعث میشود مصرف آب و انرژی بشدت تقلیل یابد و باعث سود پایدار بلند مدت شود.

ویدئوی زیر را ببینید تا شگفت زده شوید!