تجهیز جایگاه‌های سوخت به کارواش بخار صنعتی پرتابل

تجهیز جایگاه‌ه سوخت به کارواش بخار صنعتی پرتابل 50 لیتری

معمولی‌ترین جایگاه‌های سوخت باید 15 میلیارد سرمایه داشته باشند این به آن معناست که تجهیزات موجود در جایگاه‌های سوخت بسیار گران‌قیمت است

نظافت در جایگاه‌های سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است. نظافت جایگاه سوخت محدود به خود جایگاه نمی‌شود بلکه شامل نظافت پوشش پرسنل، سرویس‌های بهداشتی و حتی رستوران‌های موجود در مجتمع‌های خدمات رفاهی می‌شود

در طی هفته دو تا سه بار از سازمان استانداردِ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) به جایگاه‌های سوخت یا مجتمع‌های رفاهی جهت بازرسی مراجعه می‌کنند

جایگاه‌های سوخت یا مجتمع‌های رفاهی در هر بار بازرسی HSE امتیازدهی می‌شوند و اگر هریک از نکات مربوط به ایمنی، بهداشت یا محیط‌زیست را در هریک از بخش‌ها مانند سرویس‌های بهداشتی، رستوران، دستگاه‌های سوخت، جایگاه‌های دستگاه‌های سوخت، کامپوزیت‌ها، چاله‌های مخازن، محل استراحت پرسنل و… رعایت نکرده باشند مبلغ 800 هزار تومان جریمه شده و از امتیازشان کسر می‌شود و درنهایت اگر این کسری امتیاز از مقدار موردنظر کمتر باشد پلمب می‌گردد.

دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS یونیت کامل شستشو
  • سریع: تمام اتوماتیکبرای اولین بار در دنیا با یونیت کامل شستشو
  • قابل حمل: بخارشوی پرتابلدستگاه پرتابل است و به‌راحتی با چرخ‌هایی که در زیر دستگاه تعبیه‌شده قابل‌حمل بوده
  • کاهش هزینه‌ها: تضمین کیفیت2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
  • افزایش امتیاز: نظافت بدون مواد شویندهبا استفاده از کارواش بخار پرتابل 50 لیتری استیم پاور نیازی به استفاده از مواد شوینده و ایجاد کف بر روی تجهیزات ندارید

مسئله‌ی اساسی که برای حفظ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در جایگاه‌های سوخت وجود دارد بحث زمان و هزینه است به‌طور مثال جهت نظافت چاله مخازنی که در جایگاه‌های سوخت وجود دارد و با آب و کف نظافت می‌شود نیاز به حداقل سه پرسنل داشته که بخش خروجی‌ای برای خروج آب نیست و باقی ماندن آب در این مکان نیز مجاز نمی‌باشد بنابراین با استفاده از کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور اولا نیازی به همکاری سه پرسنل به‌طور همزمان نیست و از طریق یک اپراتور هم کار به‌سهولت انجام می پذیرد ثانیا با استفاده از بخار خشک دستگاه کارواش بخار پرتابل صنعتی استیم پاور نگرانی‌ای بابت باقی ماندن پساب وجود ندارد.

همچنین بعضی بخش‌ها مانند کامپوزیت‌ها که مانند سایبان عمل می‌کنند جهت نظافتشان اگر با آب مستقیم شستشو شوند خطرناک بوده و کامپوزیت‌ها را دچار آسیب جدی می‌کند که جهت جلوگیری از خطر و آسیب‌رسانی به تجهیزات 10 روز کاری زمان می‌برد بنابراین با استفاده از بخار خشک دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور کار نظافت بدون هیچ خطری و با سرعت بالایی انجام می‌گیرد

به گفته‌ی خود صاحبان جایگاه‌های سوخت نظافت جایگاه با استفاده از دستگاه کارواش بخار پرتابل استیم پاور هرروز تنها بین سی دقیقه تا یک ساعت زمان می‌برد.

دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور در جایگاه سوخت


تجهیز جایگاه‌های سوخت به کارواش بخار صنعتی پرتابل 50 لیتری

https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/IX0B8/vt/frame

معمولی‌ترین جایگاه‌های سوخت باید 15 میلیارد سرمایه داشته باشند این به آن معناست که تجهیزات موجود در جایگاه‌های سوخت بسیار گران‌قیمت است

نظافت در جایگاه‌های سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است

نظافت جایگاه سوخت محدود به خود جایگاه نمی‌شود بلکه شامل نظافت پوشش پرسنل، سرویس‌های بهداشتی و حتی رستوران‌های موجود در مجتمع‌های خدمات رفاهی می‌شود

در طی هفته دو تا سه بار از سازمان استانداردِ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) به جایگاه‌های سوخت یا مجتمع‌های رفاهی جهت بازرسی مراجعه می‌کنند

جایگاه‌های سوخت یا مجتمع‌های رفاهی در هر بار بازرسی HSE امتیازدهی می‌شوند و اگر هریک از نکات مربوط به ایمنی، بهداشت یا محیط‌زیست را در هریک از بخش‌ها مانند سرویس‌های بهداشتی، رستوران، دستگاه‌های سوخت، جایگاه‌های دستگاه‌های سوخت، کامپوزیت‌ها، چاله‌های مخازن، محل استراحت پرسنل و… رعایت نکرده باشند مبلغ 800 هزار تومان جریمه شده و از امتیازشان کسر می‌شود و درنهایت اگر این کسری امتیاز از مقدار موردنظر کمتر باشد پلمب می‌گردد

دستگاه کارواش بخار صنعتی پرتابل 50 لیتری WTS

دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS یونیت کامل شستشو

  • سریعتمام اتوماتیکبرای اولین بار در دنیا با یونیت کامل شستشو
  • بخارشوی پرتابلدستگاه پرتابل است و به‌راحتی با چرخ‌هایی که در زیر دستگاه تعبیه‌شده قابل‌حمل بودهقابل حمل
  • کاهش هزینه‌هاتضمین کیفیت2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
  • نظافت بدون مواد شویندهبا استفاده از کارواش بخار پرتابل 50 لیتری استیم پاور نیازی به استفاده از مواد شوینده و ایجاد کف بر روی تجهیزات نداریدافزایش امتیاز

مسئله‌ی اساسی که برای حفظ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در جایگاه‌های سوخت وجود دارد بحث زمان و هزینه است به‌طور مثال جهت نظافت چاله مخازنی که در جایگاه‌های سوخت وجود دارد و با آب و کف نظافت می‌شود نیاز به حداقل سه پرسنل داشته که بخش خروجی‌ای برای خروج آب نیست و باقی ماندن آب در این مکان نیز مجاز نمی‌باشد بنابراین با استفاده از کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور اولا نیازی به همکاری سه پرسنل به‌طور همزمان نیست و از طریق یک اپراتور هم کار به‌سهولت انجام می پذیرد ثانیا با استفاده از بخار خشک دستگاه کارواش بخار پرتابل صنعتی استیم پاور نگرانی‌ای بابت باقی ماندن پساب وجود ندارد.

همچنین بعضی بخش‌ها مانند کامپوزیت‌ها که مانند سایبان عمل می‌کنند جهت نظافتشان اگر با آب مستقیم شستشو شوند خطرناک بوده و کامپوزیت‌ها را دچار آسیب جدی می‌کند که جهت جلوگیری از خطر و آسیب‌رسانی به تجهیزات 10 روز کاری زمان می‌برد بنابراین با استفاده از بخار خشک دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور کار نظافت بدون هیچ خطری و با سرعت بالایی انجام می‌گیرد

به گفته‌ی خود صاحبان جایگاه‌های سوخت نظافت جایگاه با استفاده از دستگاه کارواش بخار پرتابل استیم پاور هرروز تنها بین سی دقیقه تا یک ساعت زمان می‌برد

دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور

دستگاه کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور در جایگاه سوخت

همین‌طور نظافت جایگاه‌های سوخت نیز اگر با آب مستقیم باشد تلمبه و تجهیزات آسیب جدی دیده و هزینه‌ی سنگین تجهیزات را به همراه دارد و نظافت هریک از بخش‌ها با اسید باعث خوردگی تجهیزات فلزی و درنهایت از بین رفتن آن تجهیزات می‌گردد.

نظافت دستگاه سوخت نیز باید عاری از آلودگی باشد حتی نازلی که از آن سوخت‌گیری انجام می‌شود نیز باید تمیز باشد و تمام این نظافت‌ها از طریق بخار خشک کارواش بخار 50 لیتری WTS استیم پاور انجام شده و دستگاه‌ها هیچ آسیبی ندیدند، سرعت انجام کار بسیار بالا رفت، نیازی به خارج کردن دستگاه از مدار نبود تا خشک شود چراکه اگر بخواهند با آب تمیز کنند باید منتظر بمانند تا خشک شود چون تمام فضا را آب می‌گیرد و پسماند خیلی زیادی نداشت و به‌زودی محو می‌شد و اگر با اسید انجام شود احتمال از بین رفتن تجهیزات و خوردگی فلزات توسط اسید بسیار بالا می‌رود و همین‌طور شستشو با آب و کف نیز زمان‌بر و آسیب‌زا است.

مشتریانی که محصولات ما را باور دارند

شرکت مترو تهران

کارواش بخار و بخارشوی صنعتی استیم پاور جهت شست‌وشوی قطارها و موتور آنها در شرکت مترو تهران بکار میرود.

شهرداری تهران

استفاده از محصولات کارواش بخار صنعتی استیم پاور (SteamPower) جهت شست‌وشوی اتوبوس‌های BRT و مبلمان شهری

شعبه های متعدد کارواش سفید

استفاده از کارواش بخارشوی صنعتی استیم پاور (SteamPower) باعث افزایش رضایت مشتریان و کاهش مصرف آب در شعب متعدد کارواش سفید شده است.

از این مطلب چقدر راضی بودید؟

روی ستاره کلیک کنید تا نظرتون ثبت بشه

1 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تا حالا امتیازی برای این مطلب ثبت نشده؛ با ثبت نظرتون مارو خوشحال می‌کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لوگوی شرکت استیم پاور
Call Now Button